แนะนำ โหราศาสตร์ยูเรเนียน

  โหราศาสตร์ยูเรเนียนในประเทศไทย กับ พลตรี ประยูร พลอารีย์   ในปี พ.ศ. 2511 พ.ท.ประยูร ( ยศในขณะนั้น ) ท่านเดินทางไปราชการที่ประเทศเยอรมัน และใช้เวลาว่างจากงานราชการไปพบ ลุดวิก ลูดอฟ ในฐานะนักโหราศาสตร์จากประเทศไทย ไปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน ยูเรเนียนที่เป็นความรู้ใหม่ จึงใช้เวลาเท่าที่มี และนายลุดวิก ลูดอฟ ยังให้เกียรติ เชิญให้ อาจารย์ประยูรเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ แห่งโรงเรียน โหราศาสตร์ฮัมบูร์ก โดยให้อาจารย์ประยูร เป็นผู้สามารถให้ประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโหราศาสตร์ ในประเทศไทยที่เรียนกับ อาจารย์ประยูร เสมือนว่าได้เรียนจากโรงเรียนโหราศาสตร์ฮัมบูร์ก และได้มอบสิทธิ์ในการแปลคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ รวมถึงหนังสือของฮัมบูร์กได้ทุกเล่ม ดังที่ปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ และ อาจารย์ประยูรยังได้เชิญ นายลุดวิก ลูร์ดอฟ ให้มาร่วมงานโหราศาสตร์โลกที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2517 แต่ นายลุดวิกไม่ได้เดินทางมา เพราะอายุมากแล้ว จึงส่งลูกชาย คือนายอูโด มาร่วมงานแทน แสดงให้เห็นความสัมพันธ์อันดีของครอบครัวของ อาจารย์ประยูร และนายลุดวิก ลูร์ดอฟ    ขอย้ำอีกครั้งว่าอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ คือนักโหราศาสตร์จากประเทศไทยเพียงคนเดียวที่ได้ไปเจริญสัมพันธไมตรีด้านโหราศาตร์ยูเรเนียน ตั้งแต่ปี 2514 ทำให้วิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้    

โหราศาสตร์ยูเรเนียน ของอาจารย์ พลตรี ประยูร พลอารีย์

โหราศาสตร์เป็นเครื่องมือหลักที่นำไปสู่ความรู้แจ้งในการศึกษาศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ รวมถึงศาสตร์ลึกลับ ไสยศาสตร์ ลางสังหรณ์การแก้เคล็ด
จากหนังสืออารัมภบทโหราศาสตร์ ของอาจารย์ พลตรี ประยูร พลอารีย์

    โหราศาสตร์ยูเรเนียนในขั้นพื้นฐานจะทำความเข้าใจเรื่องของปรัชญาโหราศาสตร์ กล่าวคือ 
 อาตมัน ปรมาตมัน   | ดีต ปัจจุบัน อนาคต เป็นสิ่งเดียวกัน   | as above so below  และระบบจักรราศี เรือนชะตา ดาวพระเคราะห์และดาวทิพย์ รวมทั้งความรู้พื้นฐานดาราศาสตร์ การรู้จักดวงดาวถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ที่มีความสำคัญ เพราะเมื่อเราไม่เข้าใจ หมายถึง ไม่รู้จักระบบของท้องฟ้าจักรวาล ถ้าเราไม่รู้จักปรากฏการของธรรมชาติ คือการ “ไมรู้จักกาลเทศะ ” การอยู่ถูกที่ ถูกเวลา คือความเป็นมงคลของชีวิต เป็นนิยามหนึ่งของความสำเร็จของชีวิต เพราะหากไม่ถูกที่แล้ว เวลาก็ไม่ต้องพูดถึง     ในชั้นเรียนขั้นสูงก็ยังคงเรียนในเรื่องเดียวกัน เอากันจริง ๆ อย่างน้อยก็ต้อง 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน ปัจจุบันเห็นว่ามีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับ  ยูเรเนียน และโหราศาสตร์สากล โค้งสุริยยาตร์ กับคัมภีร์สุริยยาตร์  สายนะ นิรายนะ ดาวยก ดาวย้าย , 4 ธาตุดาว , สายพระเคราะห์สนธิ , สายเรือนชะตาเท่า หรือเรือนชะตาไม่เท่า 

โหราศาสตร์ความจริงของโลก สมมติสัจและปรมัตถ์สั

สมมุติสัจ (สิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ทั้งหลาย) เพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัย ที่ประกอบกันให้มันปรากฏขึ้นมา เมื่อมีเหตุ ก็มีผล ทุกสิ่งจึงมีเหตุและผลต่อกันเสมอ ในชีวิตจริงเราจะเห็นได้ว่า “สิ่งที่เห็น อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น..” เมื่อเห็นว่าเป็น หรือคิดว่าใช่ แต่ก็ยังอาจไม่ใช่ แล้วจะรู้ได้อย่างไรถึงสิ่งนั้น ว่าจริงๆ แล้วเป็นอย่างไร ..คำตอบก็คือ ด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ เราสามารถอธิบายได้ทุกอย่างตามความเป็นจริง #เพราะทุกสิ่งล้วนโหราศาสตร์  เมื่อมองคนก็เห็นดาว มองดาวก็เห็นคน โหราศาสตร์จึงตอบได้ทุกคำถามในใจคุณ แต่ของจริงอาจไม่มีในหนังสือที่วางขายตามท้องตลาด. โปรดอย่าให้ความหวังกับหนังสือข้างถนน ในโหราศาสตร์ทุกแขนงมีครูบาอาจารย์สั่งสอน สืบทอดกันมานับพันปี ยังเรียนไม่จบก็ดันเขียนตำราเองเสียแล้ว อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย  เราจึงต้องหามันด้วยตัวเราเองประหนึ่งดัง.. พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิต ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเองเราเท่านั้น 

วิทยาศาสตร์ใช้พิสูจน์สิ่งที่มองเห็น ศาสนาใช้พิสูจน์ในสิ่งที่มองไม่เห็น โหราศาสตร์อธิบายสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น

    ในวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนได้กล่าวถึงลักษณะบุคคล ความเป็นตัวตนของเรา เรียกว่า “จุดเจ้าชะตา” วิเคราะห์โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียน  จุดเจ้าชะตาเป็นจุดรับอิทธิพลที่สามารถก่อให้เกิดผลใด ๆ ต่อชีวิต อธิบายคือ เมื่อดวงดาวบนท้องฟ้า โคจรข้ามหัวเราไปมา ในทุกวันเวลา จะเป็นดาวดีหรือร้ายก็ไม่เกี่ยวกับเรา ไม่ใช่เรื่องของเรา แต่เมื่อดาวดวงนั้น มาทำมุมสัมพันธ์หรือกระทบกับจุดเจ้าชะตาใด ๆ ของเราตรงนี้ล่ะ เตรียมตัว เพราะดาวที่โคจรไปมาที่ไม่เคยเกี่ยวกับเรา ตอนนี้มันจะเกี่ยวกับเราแล้วล่ะ ผลดีหรือร้ายจะเข้ามาในชีวิตเรา ในบางความหมายอาจเรียกว่าจุดอ่อนก็ได้ สูตรสำเร็จของสมาการชีวิตที่มีการกล่าวถึงกันมากมายเช่น
        ” ขยันแล้วจะรวย |เมื่อผมทำได้ คุณก็ต้องทำได้  ” จึงไม่เป็นความจริงเสมอไป คนเกิดใน วัน-เวลา-สถานที่ต่างกัน ทำให้มีจุดเจ้าชะตาแตกต่างกันด้วย จะใช้สมาการอย่างเดียวกันเพื่อความสำเร็จที่ให้ผลเหมือนกัน จึงเป็นไปไม่ได้ เราต้องรู้ธรรมชาติของตัวเราเอง ว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งใดหาคำว่าBORN TO BE ของเราเองให้เจอ.แต่หากเป็น Try to be นั้นหมายถึงเรากำลัง ทำมะนาวให้หวาน ทำน้ำตาลให้เปรี้ยวนั้นเอง  น้ำตาลเค้าเกิดมาพร้อมกับความหวาน ถ้าอยากจะเปรี้ยวเหมือนมะนาว อาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทำมันเพื่อให้ได้ความเปรี้ยวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าถามว่าทำได้หรือไม่คำตอบคือได้นะ…. แต่คุณจะทำมั้ยล่ะ ?

เคยได้ยินมั้ย เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้

 

ความพิเศษอย่างหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียน คือสามารถบ่งบอกตำแหน่ง “จุดเจ้าชะตา” ได้มากกว่าศาสตร์อื่นทั้งหมดมีถึง 5 ตำแหน่งกล่าวคือ เมอริเดียน, ลัคนา,อาทิตย์ ,จันทร์ , และราหู  แต่ในบทความส่วนนี้จะกล่าวเพียง เมอริเดียน อาทิตย์ และจันทร์  จุดเจ้าชะตา #เมอริเดียน (MC)    โดยความหมายแบบกว้าง ๆ คือสัญชาตญาณ /สัญชาตญาณของชีวิต จิตใต้สำนึก หรือจิตไร้สำนึก จิตวิญาณ ความเป็นตัวกูของกู สถานภาพทางสังคม ตำแหน่งหน้าที่การงาน ความเข้าใจอันลึกซึ่ง อาจหมายถึงความจำได้หมายรู้ (ไม่ใช่ความรู้)  เมอริเดียนมีความเฉพาะคือ เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก เป็นจุดที่มีความเป็นตัวตนเฉพาะ …. สัญชาตญาณของชีวิตเหมือนตัวหยั่งรู้จากภายใน สามารถรู้ได้เองด้วยว่าใช่หรือไม่ใช่ ชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดีสำหรับตัวเรา…..ยกตัวอย่าง เมื่อเรามีดวงจะถูกรางวัลในงวดนี้ ตัวจิตใต้สำนึกจะเป็นตัวบอกว่า จะใช้เลขอะไร อาจเป็น เลขที่บ้าน ทะเบียนรถ เบอร์โทร อายุ หรือวิธีคำนวนแบบใด ๆ ที่รู้สึกว่าใช่  เลขที่ได้อาจไม่ใช่เลขที่จะออกรางวัล แต่จะเป็นเลขที่นำไปสู่การถูกรางวัลนั้น อาจเรียกได้ว่า #คนมีโชคไม่ต้องมีเลข… เพราะเลขใด ๆ จะเกิดขึ้นเองตามสัญชาตญาณของผู้มีโชคนั้นเอง เพราะฉะนั้นก่อนจะใช้สัญชาตญาณ แห่งตัวเลขให้ดูดวงเสียก่อนว่ามีโชคหรือไม่..     เส้นเมอริเดียน (meridian) เป็นเส้นแกนกลางสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้  ส่วนในดวงชะตา เมอริเดียน ก็คือแกนกลางของเราเช่นกัน อธิบาย จุดเจ้าชะตาอาทิตย์ (กายที่ปรากฏ ,ส่วนของร่างกายที่มองเห็น) เมื่อรับอิทธิพลใด ๆ จากสิ่งแวดล้อม ก็ส่งผลกระทบไปยัง จันทร์ (อารมณ์,ความรู้สึก) ในอีกด้านหนึ่ง อารมณ์และความรู้สึก เมื่อถูกกระทบใด ๆ จากสิ่งแวดล้อมก็ส่งผลไปยัง กายที่ปรากฏ/ร่างกาย ได้เช่นกัน ในความหมายว่า อาทิตย์และจันทร์ สามารถส่งผลไปมาต่อกันโดยอาศัยปัจจัยใด ๆ หรือสิ่งแวดล้อมนั้น ทั้งอาทิตย์ และ จันทร์ ยังสามารถรับอิทธิพลโดยตรงจาก “เมอริเดียน” ได้อีกด้วย ในขณะที่เมอริเดียนไม่สามารถรับอิทธิพลใด ๆ จากอาทิตย์และจันทร์  เมอริเดียนเป็นสัญชาตญาณของชีวิต สามารถส่งออกแต่ไม่สามารถรับเข้า การเข้าถึงเมอริเดียนคือการรับรู้ในวาระจิตแรก จิตในระดับสัญชาตญาณ หรือ “สติแห่งการระลึกรู้อารมณ์ ” ไม่ใช่ จิตแห่งการรับรู้อารมณ์ ซึ่งเข้าถึงได้ยาก ข้าพเจ้าขอเรียกว่าเป็น ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ที่ทุกคนอาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหามัน เพราะนี้คือแผนที่สำหรับการนำพาไปสู่ ความร่ำรวย ความสำเร็จใด ๆ ความรัก และความสุขในชีวิตได้ตามวาสนาตน  

โหราศาสตร์ยูเรเนียน
โหราศาสตร์ยูเรเนียน

follow your soul is know the way. HOW TO SUCCESS ?
จุดเจ้าชะตา #จันทร์ (MO) สำหรับโหราศาสตร์ยูเรเนียน เปรียบได้กับจิตใจ อารมณ์ บุคคลเพศหญิง น้ำ อธิบายคือ ลักษณะของน้ำ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามรูปแบบของภาชนะที่รองรับ แต่ครั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นน้ำแข็ง น้ำที่อ่อนโยนก็สามารถ แข็งกร้าวทำลายล้างได้ทุกสิ่งเช่นกัน ฉะนั้นอารมณ์ของผู้หญิง ที่ดูจะอ่อนหวาน อ่อนโยน แต่เมื่อเธอถึงจุดที่รับไม่ได้ อย่างรุนแรงขึ้นมา ก็คงไม่เกินคำว่า บ้านแตกเลยทีเดียว จากภาพข้างบนแสดง ให้เห็นว่าเมอริเดียนไม่สามารถรับอิทธิพลจาก จันทร์ และ อาทิตย์  ในขณะที่จันทร์ และ อาทิตย์ สามารถมีอิทธิพลต่อกัน แต่ไม่สามารถส่งผลไปถึง เมอริเดียน……ยกตัวอย่าง เมื่อในตำแหน่งเมอริเดียน (สัญชาตญาณของชีวิต)ไม่มีความโหดร้ายหรือความมุ่งหวังทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความทุกข์เวทนา แม้ว่าตนเอง (อาทิตย์และจันทร์) จะเข้าไปอยู่ในสภาวะหรือสิ่งแวดล้อมใด ๆ ที่สามารถนำไปสู่ การก่อให้เกิดความรุนแรงแต่เมื่อถึงเวลาของเหตุการณ์นั้น เจ้าชะตาก็จะไม่สามารถกระทำให้เกิดความทุกข์เวทนาแก่ผู้อื่นได้ เรียกว่า แม้มือถือปืนแต่ก็ไม่กล้ายิง   โหราศาสตร์ยูเรเนียนคำนวณหาจุดเจ้าชะตาได้ 5 จุด เมอริเดียน ลัคนา อาทิตย์ จันทร์ ราหู   เมื่อเปรียบเทียบความสำคัญของจุดเจ้าชะตา ทั้งหมด 5 จุด ในโหราศาสตร์ยูเรเนียนเราให้ความสำคัญกับ เมอริเดียน มาเป็นอันดับ 1  ผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจในความเป็นตัวตน   ในระดับสัญชาญาณแห่งชีวิต วิถีการดำเนินชีวิต เรียกว่าเป็นหนทางสู่การพึ่งตนเอง (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ) โดยการตั้งเรือนชะตาของจุดเจ้าชะตาทั้ง 5 และรวมถึงดาวทุกดวงในดวงกำเนิด ดวงจรหลายหลายรูปแบบ  อ่านดาวในราศี และใช้เรือนชะตาร่วมด้วย ราศี ในราศี เรือน ในเรือน  รวมทั้งตำแหน่งองศาของดาว เทคนิคการอ่านดวงชะตาในยูเรเนียนมีมากมาย หลากหลายวิธี หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะได้นำเสนอเป็นลำดับต่อไป ข้าพเจ้าเองเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาก็เริ่มเข้าใจและรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถทำความเข้าใจใน สัญชาตญาณแห่งชีวิต จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมของตัวเองอย่างจริง ๆ ว่าเป็นอยางไร  แต่การศึกษาก็ยังคงดำเนินต่อไป  จนกว่าจะหมดลมหายใจของข้าพเจ้า     

May the Force be with you #โหราศาสตร์

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *