โหราศาสตร์ยูเรเนียน
Posted in โหราศาสตร์ยูเรเนียน

คําภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ |matrix calculation

#Ui , เปิดคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ด้วยวิทยาการการคำนวณตรรกศาสตร์ เชิงคณิตศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ     ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สำหรับโหราศาสตร์ยูเรเนียน ด้วยวิทยาการคำนวณ แบบตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ กับคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ (Rules for Planetary Pictures) ภายใต้หลักการ Classic And Original และ Astrology based on philosophy.  ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ต่อการพัฒนาโปรแกรมในชื่อว่า Ui   ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ จากแนวคิดทางปรัชญาโหราศาสตร์ ระหว่างสมการกับสมการ สมการดาวกับแกนดาว กับจุดอธิพลทั้งหมดในมุม Harmonic 8 , และการนำสมการที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตา มาเข้าสู่ขั้นตอนของการชั่งน้ำหนัก หาเหตุผลและความเป็นไปได้ …

Continue Reading