Posted in โหราศาสตร์ยูเรเนียน

แนะนำ โหราศาสตร์ยูเรเนียน

  โหราศาสตร์ยูเรเนียนในประเทศไทย กับ พลตรี ประยูร พลอารีย์   ในปี พ.ศ. 2511 พ.ท.ประยูร ( ยศในขณะนั้น ) ท่านเดินทางไปราชการที่ประเทศเยอรมัน และใช้เวลาว่างจากงานราชการไปพบ ลุดวิก ลูดอฟ ในฐานะนักโหราศาสตร์จากประเทศไทย ไปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน ยูเรเนียนที่เป็นความรู้ใหม่ จึงใช้เวลาเท่าที่มี และนายลุดวิก ลูดอฟ ยังให้เกียรติ เชิญให้ อาจารย์ประยูรเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ แห่งโรงเรียน โหราศาสตร์ฮัมบูร์ก โดยให้อาจารย์ประยูร เป็นผู้สามารถให้ประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโหราศาสตร์ ในประเทศไทยที่เรียนกับ อาจารย์ประยูร เสมือนว่าได้เรียนจากโรงเรียนโหราศาสตร์ฮัมบูร์ก และได้มอบสิทธิ์ในการแปลคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ รวมถึงหนังสือของฮัมบูร์กได้ทุกเล่ม ดังที่ปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ และ อาจารย์ประยูรยังได้เชิญ…

Continue Reading