44242

ผมไม่เคยเชื่อคำพูดที่ว่า
” ความพยายามมอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น ”

เคยได้ยินมั้ย เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *