โหราศาสตร์ยูเรเนียน
Posted in คําภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ โหราศาสตร์ยูเรเนียน

คําภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ |Web-based Astrological

เปิดคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ด้วยวิทยาการ การคำนวณทางคณิตศาสตร์  และตรรกศาสตร์ อย่างเต็มรูปแบบ     ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สำหรับโหราศาสตร์ยูเรเนียน ด้วยวิทยาการคำนวณ แบบตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ กับคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ (Rules for Planetary Pictures) ภายใต้หลักการ Classic And Original และ Astrology based on philosophy.  ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ต่อการพัฒนาโปรแกรมในชื่อว่า Ui   ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ จากแนวคิดทางปรัชญาโหราศาสตร์ ระหว่างสมการกับสมการ สมการดาวกับแกนดาว กับจุดอธิพลทั้งหมดในมุม Harmonic 8 , และการนำสมการที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตา มาเข้าสู่ขั้นตอนของการชั่งน้ำหนัก หาเหตุผลและความเป็นไปได้ …

Continue Reading