การเกิดใหม่ของ Karla ในร่างของ Kathy? Part#1

ผลงานการวิจัยทางโหราศาสตร์  เรื่องเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดโดยท่าน Udo Rudolph (อูโด รูดล์ฟ ) ปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียน  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโหราศาสตร์สำนัก Hamburg ต้นตำรับโหราศาสตร์ยูเรเนียนแห่งเยอรมัน  ซึ่งท่านได้เขียนบทความเรื่องนี้เอาไว้  ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ทำการแปลบทความนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป

จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Is Karla reborn in the body of Kathy? A contribution to the astrology-reincarnation research by Udo Rudolph Published: 13 July 2007 http://i-u-f.org/2014-01-24-21-44-05/18-articles/48-karla-and-kathy

Astrology 898 ผู้แปล

สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เพื่อนๆ ชาวโหราศาสตร์ทุกท่าน การที่ผมใส่เครื่องหมายคำถามไว้หลังหัวข้อด้านบนนั้น หมายถึงว่าผมเองก็ยังไม่ได้แน่ใจนัก เกี่ยวกับข้อสันนิษฐานที่ว่าคาร์ล่าได้กลับมาเกิดใหม่ในร่างของเคที่ แต่จากประสบการณ์ในระหว่างสามปีที่ผ่านมา ทั้งจากความฝัน เหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงความรู้สึกที่ผมรับรู้ได้นั้น ทำให้ผมเชื่อและผมคิดว่า  มันเป็นไปได้อย่างมากที่คาร์ล่าได้กลับมาเกิดใหม่ในร่างของเคที่ และนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมในการวิจัยสาขานี้อีกด้วย ผมจะพิสูจน์ตอนนี้เลยถ้าเป็นไปได้ หากผมจะยืนยันสมมติฐานนี้โดยใช้หลักการของ Witte-Astrology  ของเรา และหวังว่าการเจาะเข้าไปในเขตข้อมูลการวิจัย ทางโหราศาสตร์ใหม่สามารถนำเราไปสู่ความรู้ใหม่ โหราศาสตร์นั้นจะสามารถเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเราค้นพบสาขาใหม่ๆ มันเป็นเรื่องปกติในทุกแขนงความรู้

การบรรยายของผมประกอบด้วยสามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คำนิยามต่อหลักการจุติ
2.การเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างภายในและภายนอก
3. การทดสอบสมมติฐานของผม ที่ว่าคาร์ล่าเกิดใหม่อีกครั้งเป็นเคที่เพื่อดำรง วิวัฒนาการของเธอบนโลกต่อไป

1. คำนิยามต่อหลักการจุติ

    Gottfried de Purucker อดีตประธานสมาคม “Theosophical Society” ได้กำหนดแนวคิดการกลับชาติมาเกิดในพจนานุกรมของเขาดังนี้:  “กลับเข้ามาเป็นเลือดเนื้ออีกครั้ง” การเกิดซ้ำของวิญญาณมนุษย์ที่ซึ่งไม่มีร่างกาย และเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ใหม่ เป็นการกลับชาติมาเกิดซ้ำของอัตตาของมนุษย์ในร่างกายหยาบ นี่เป็นส่วนพิเศษของการสอนทั่วไปของการเกิดใหม่ เป็นการสอนทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นตัวตน ซึ่งไม่เพียงแต่นำไปใช้กับตัวคนเท่านั้น แต่สำหรับศูนย์จิตสำนึกทุกๆแห่ง กล่าวคือสำหรับ Monads ทั้งหมด ที่พวกเขาอาจยืนอยู่บนบันไดวิวัฒนาการของชีวิตของพวกเขาหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามในระดับการพัฒนาพิเศษ ความหมายของการสอนทั่วไปนี้จริง ๆ แล้วง่ายมาก: ภายใต้จิตสำนึกของทุกๆชีวิต หรือกล่าวคือ ในทุกๆ Monad ของเธอ ได้กลับมารวมเป็นมวลซ้ำๆ ในร่างกายร่างใหม่ ซึ่งเป็นยานพาหนะ ในการขับเคลื่อนพลังงาน “ร่างกาย” ที่ว่านั้นสามารถเข้าใจว่าเป็นจิตวิญญาณ สสาร หรืออื่น ๆ หลังจากที่ธรรมชาติของพวกเขาอยู่ระหว่างสองวิธีคือการไม่มีตัวตน กฎแห่งธรรมชาติ ที่ไม่มีข้อยกเว้นนี้นำไปใช้กับ Monads ทุกคนซึ่งครองอิทธิพลในพื้นที่ต่าง ๆ ของจักรวาลที่มองเห็นและมองไม่เห็นในทุกระดับที่แตกต่างกันและในโลกที่แตกต่างกัน
#Monad สิ่งมีชีวิตเซลล์เดี่ยว

2. การเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างภายในและภายนอก

เราสามารถสังเกตถึงความมีอยู่ของการเชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอก รวมถึงพื้นที่ต่างๆที่สามารถมองเห็นได้ ภายในและภายนอกนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและก่อให้เกิดหลุมๆหนึ่ง เช่น บ้านซึ่งเป็นภายนอก มีผู้อาศัยที่เป็นภายใน ยานพาหนะซึ่งเป็นภายนอก มีผู้ขับขี่เป็น ภายใน หรือจะเป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดอยู่ภายนอก และเครื่องนาฬิกาซึ่งเป็นภายใน ตัวอย่างทั้งหลายที่ยกมานั้น แสดงให้เห็นว่าทุกๆอย่างที่มีภายนอก จะมีภายในเสมอ และภายนอกและภายในนั้น จะเป็นของกันและกัน และก่อให้เกิดหลุมเสมอ การทำงานแบบนี้นั้นจะหยุดลงก็ต่อเมื่อ สิ่งที่เป็นภายใน ออกมาอยู่ภายนอก ซึ่งนั่นทำให้การเป็นหนึ่งอันเดียวกันนั้นถูกรบกวน ในการสังเกตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นการสังเกตุจากทุกๆสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ สิ่งที่เรียกว่าภายใน ไม่จำเป็นจะต้องบุคคลเสมอไป ไม่ว่าจะเป็นถ้วยกาแฟ หรือแก้วไวน์ ก็ไม่ต่างกัน โดยที่ตัวแก้วนั้นคือภายนอก และรูปร่างที่เว้นไว้เพื่อของเหลวนั้นคือภายใน เพื่อที่จะเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งถ้วยและแก้วถือว่าไร้ประโยชน์หากไม่มีอะไรมาเติมเต็มรูปร่างที่เว้นไว้เพื่อของเหลวเหล่านั้น เช่นเดียวกันกับร่างกายของคนเรา ร่างกายซึ่งเป็นภายนอก มีจิตใจและวิญญาณเป็นภายใน

Hermann Lefeldt อาจารย์และนักวิจัยผู้รอบรู้คนหนึ่งของวิทยาลัยโหราศาสตร์ เมือง Hamburg (Hamburg School of Astrology) ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง “Sum และ half sum” Lefeldt กล่าวไว้ว่า Sum คือส่วน ของภายนอก และ Half sum คือส่วนของภายใน ในเรื่องของรูปร่าง รูปแบบที่ผมได้กล่าวไปเกี่ยวกับการเติมเต็มนั้นส่วนใหญ่แล้ว เราจะนับว่าสิ่งที่เป็นภายในคือสิ่งที่อยู่ยาวนานกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของมนุษย์ ซึ่งเราถือว่าจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นเป็นอมตะ ในขณะที่ร่างกายนั้นมีวันดับสูญ ในการที่เราจะสามารถรู้ถึงการมีชีวิต การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าสำหรับเรื่องต่างๆของชีวิตที่ซึ่งยากและหนักหน่วง เราไม่เพียงแต่จะต้องใช้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ แต่จะต้องมีหลักปรัชญาตามมาด้วย นัักปรัชญาชาวอินเดียกล่าวไว้ว่าร่างกายของเรานั้น ก็เหมือนกับยานพาหนะ ซึ่งมันทำให้พวกเราตกตะลึงในครั้งแรกที่ได้ยิน แต่หลังจากที่เราได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและแน่ชัดแล้ว มันค่อนข้างที่จะสำคัญหากเราใช้คำว่ายานพาหนะในเชิง “เครื่องมือที่ทำช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่” ร่างกายของเราที่เห็นอยู่นั้น คือยานพาหนะ และองค์ประกอบภายนอก สำหรับองค์ประกอบภายในที่เป็นอมตะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรา นั่นคือจิตใจและวิญญาณ (MC+PO) Lefeldt เรียกสิ่งภายในสิ่งนี้ว่า “ประกายวิญญาณ” (Divine Spark) ซึ่งถ้าหากเราใช้สมมติฐานของ “Sum และ half sum” นั้น เราจะสรุปได้ว่า เมื่อไรก็ตายที่ “ประกายวิญญาณ” (Divine Spark) ออกจากร่างกายในช่วงระยะเวลาที่กำลังจะตาย เมื่อนั้นประกายวิญญาณจะคงอยู่ภายนอกของร่างกาย และเปลี่ยนสถานะไปเป็น halfsum MC/PO

Carl Perch หนึ่งในอาจารย์ของผม และยังเป็นนักเรียนของ โรงเรียนสอนวิชา ชีวิต Agni-Yoga เขาได้กล่าวถึงจุดสำคัญพิเศษเกี่ยวกับการเกิด และการตายรวมถึงบุคลิค เขาถามกับตัวเขาเองว่า การเกิดคืออะไร? เขาจะสามารถนิยามเหตุการณ์ได้อย่างไร? และอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างกระบวนการเกิด? สิ่งที่เขาพบคือ การเกิดนั้นคือการตัดขาดอย่างเต็มใจของร่างกายของแม่ Perch ได้กล่าวไว้ถึงเหตุการณ์บนโลกนี้ด้วยสูตร JU+SA-MO ซึ่งหมายถึงการแยก ตัดขาดอย่างเต็มใจจากยานพาหนะ หรือร่างของแม่ เราใช้สูตร JU+SA เช่นเดียวกัน เมื่อเราเข้าสู่ตัวบ้าน อื่นๆ หรืออพาร์ทเม้น ผมคิดว่านี่คือ คำอธิบายที่ชัดเจนมากๆ สำหรับการเกิด เด็กทารกที่คลอดออกมาจากร่างกายของแม่ เติบโตกลายเป็นประขากรของโลกภายนอก และกลายเป็นการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ Perch เรียกการเป็นหนึ่งอันเดียวกันระหว่างร่างกายที่ไม่เป็นอมตะ กับการเป็นหนึ่งอันเดียวกันของจิตและวิญญาณซึ่งเป็นอมตะ และบุคลิคที่ก่อให้เกิด Triple sum ซึ่งเป็นส่วนรวมของ ทุกๆส่วนที่กล่าวมา (MC+SU+PO) สำหรับการตายนั้น Perch ใช้คำอธิบายถึง MC+PO-SO ซึ่งคือองค์ประกอบชีวิต ที่ไร้ร่างกาย โดยแทนด้วยค่า T1 และร่างกายที่ไร้ชีวิต หรือศพ (SO+SO-(MC/PO)) โดยแทนค่าด้วย T2

 

 หน้าต่อไป Part#2

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *