การเกิดใหม่ของ Karla ในร่างของ Kathy? Part#2


คำถามใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ  ”
อะไรคือการตาย และอะไรที่เกิดขึ้นบ้างระหว่างการตาย และที่คือคำอธิบายเกี่ยวกับการตาย ”

Emanuel Swedenborg ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า เมื่อไหร่ก็ตาม คนคนหนึ่งกำลังจะตาย เขาจะเปลี่ยนคุณสมบัติทั้งหมดจากการอยู่บนโลกทางกายภาพไปอยู่บนโลกวิญญาณ ซึ่งเป็นที่ที่เขาจะมีร่างกายในรูปแบบของจิตวิญญาณ หลังจากที่กายหยาบของเขาได้ตายลง ร่างกาย จิตใจ ที่เป็นสิ่งภายใน จะยังคงอยู่ และใช้ชีวิตที่ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นจะทำให้ชีวิตของเขา ไม่ถูกรบกวนโดยกระบวนการตายอีกต่อไป Emanuel Swedenborg นั้นเป็น นักโหราศาสตร์ที่สถาบันโหราศาสตร์ Hamburg-School of Astrology ซึ่งได้กล่าวถึงร่างวิญญาณไว้ ในรูปแบบของสูตรที่ได้กล่าวไว้ในบทความ ซึ่งคือ MC+PO และ MC/PO โดย Carl Perch เรียกสิ่งนี้ว่า จิต วิญญาณ หรือ พลังงานทางกายภาพ และ Lefeldt เรียกสิ่งนี้ว่า ประกายวิญญาณ (Divine Spark) ซึ่งเรายังสามารถเรียกสิ่งนี้ว่า องค์ประกอบทางชีวิต ได้เช่นเดียวกัน องค์ประกอบทางชีวิตอันเป็นนิรันด์นี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกวิญญาณและต้องเป็นไปตามกฎของพลังงานคอสมิค ซึ่งเป็นของระดับมิติที่สูงกว่า โดยปราศจากร่างทางกายภาพ

Lefeldt and Perch ได้มอบองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดจาก โหราศาสตร์ตามหลักของ Witte โดยใช้ผลวิจัยจากพวกเขาเหล่านี้ และพวกเขาสมควรที่จะได้รับการยกย่อง

ในสมมติฐานทั้งสองแบบ แบบแรกซึ่งเกี่ยวกับหลัก sum and half sum ของ Lefeldt และการค้นพบหลักการเกิด ตาย และบุคลิคภาพ ของ Perch กลายมาเป็นหลักในการทดสอบทางโหราศาสตร์ดังต่อไปนี้

1. การทดสอบสมมติฐานของผม ว่าคาร์ล่าได้กลับมาเกิดใหม่ในร่างของเคที่
ข้อมูล:
Karla Birthday: 10th of Dec. 1922, 8:45-1 = GMT
Coordinates: Lg. 10°E 02’, Lat. 53°N 36’.
Death day: 03rd of May 2002 at: 3:00 – 2 = GMT

Käthy’s Birthday: 22th of Nov. 2005, 23:15 – 1 = GMT
Coordinates: Lg. 12°E 03’, Lat. 43°N 07’

ผมจะพิสูจน์ด้วยการใช้สูตรแผนที่ดวงดาว:
(KA. = Karla. Kä. = Käthy)

1. JU+SA-MO: ช่วงเวลาเกิด, การคลอด หรือออกมาจากร่างกายของแม่ Ka. = 27°31 Sag. Kä. = 27°22 Lib.

2. MC+PO and MC/PO. องค์ประกอบภายในและภายนอกของร่างกาย Ka. = + 23°45 Ar. / 11°53 Lib. Kä. = + 27°18 Sag. / 13°39 Leo.

3. MC+SU+PO: บุคลิคภาพ และความเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ขององค์ประกอบทางชีวิตและร่างกาย Ka. = 11°14 Cap. Kä. = 28°01 Leo.

4. JU+SA-SO: การตัดขาดออกจากร่างกาย หรือออกจากร่าง Ka. = 9°48 Vir.

5. KN+NE+UR: การเชื่อมต่อกับโลกที่เหนือกว่า เพื่อเข้าสู่โลกที่มองไม่เห็น Ka. = 23°45 Cap.

6. NE/AD, NE+AD: การเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติ
Ka. / 11°02 Gem. + 22°04 Leo Kä. = /4°03 Ar. + 8°06 Ar.

7. NO/HA and NO+HA: การเชื่อมต่อกับอดีต
Kä. = /18°42 Tau. + 7°24  Can

จนถึงตอนนี้ผมอยากจะแสดงให้พวกคุณเห็นถึงการพิสูจน์ที่ใช้ได้จริงใน หัวข้อของผม อย่างแรกเลย ผมจะใช้หน้าปัด 360 องศาในการพิสูจน์ และพิจารณาจากเรือนชะตาต่างๆ อัลเฟรด วิท ได้สอนถึงเรือนชะตาแห่งการพิสูจน์ ซึ่งถูกตั้งขึ้นจากจุดประสงค์ส่วนตัว ถึง 6 หลัง นั่นคือ MC, AS, NO, SO, MO และ AR  ในกรณีของเรานั้น มันค่อนข้างพอที่จะพิจารณาในการใช้เพียงแค่ สองหลังนั้นคือเรือนชะตา No- และ AS- ซึ่งมันจะแสดงถึงการเชื่อมต่อระหว่างสิ่งแวดล้อมและตัวบุคคล รุปวาดนี้แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งขององค์ประกอบทางชีวิต ตารางของคาร์ล่านั้นอยู่ข้างในแล้วของเคที่อยู่ภายนอก จุดประสงค์ของการพิสูจน์ครั้งนี้คือ เพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าเราสามารถค้นหาความสัมพันธ์รหว่างองค์ประกอบทาง ชีวิตผ่านการสังเกตุการณ์จากเรือนชะตาต่างๆ  โปรดจำไว้ว่าเราต้องการจะรู้ว่า ร่างกายของเคที่นั้นได้ยึดครองเอาพลังงาน องค์ประกอบทางชีวิตของคาร์ล่าไปหรือไม่ เพราะองค์ประกอบทางชีวิตนั้น เป็นอมตะ และสามารถเข้าสู่ร้างใหม่ได้หลังจากที่ร่างกายร่างเก่าได้ตายลงไป

ข้อสันนิษฐานของผมคือ ร่างกายของเคที่นั้น คือยานพาหนะ อันใหม่ สำหรับองค์ประกอบชีวิตของคาร์ล่า

 หน้าต่อไป Part#3

 

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *