การเกิดใหม่ของ Karla ในร่างของ Kathy? Part#3

3. Käthy’s (ภายใน) เรือนชะตา NO:

ข้อสันนิษฐานของผมคือ ร่างกายของเคที่นั้น คือยานพาหนะ อันใหม่ สำหรับองค์ประกอบชีวิตของคาร์ล่า

1. Karlas (ภายใน) เรือนชะตา NO:
เพื่อที่จะได้ผลลัพท์ของเรือนชะตา NO- เราใส่ดาวตราชั่งไว้ที่ 0องศา บนหน้าปัดตารางของคาร์ล่าและสังเกตุว่าเราจะสามารถเห็นองค์ประกอบทางชีวิตของเคที่ได้ที่ไหน ค่า sum (MC+PO) ของคาร์ล่านั่งถูกระบุอยู่ในเรือนชะตา เรือนที่สาม ส่วนค่า half sum (MC/PO)ของเธอนั้น ถูกระบุอยู่ในหลังที่ 11 ซึ่งตำแหน่งเหล่านี้ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรในการพิสูจน์ข้อสันนิษฐานของผมในครั้งนี้

Karlas (ภายใน) เรือนชะตา NO:
Karlas (ภายใน) เรือนชะตา NO:


2. Karla’s (ภายใน) เรือนชะตา AS:

ในครั้งนี้เราจะใช้วิธีรูปแบบเดิม เราใส่ดาวตราชั่งไว้ที่ 0องศา บนหน้าปัด ตารางของคาร์ล่าในเรือนชะตา AS และมองหาองค์ประกอบทางชีวิตของเคที่ค่า sum (MC+PO) ของคาร์ล่านั่งถูกระบุอยู่ในเรือนชะตาหลังที่หนึ่ง ส่วนค่า half sum (MC/PO)ของเธอนั้น ถูกระบุอยู่ในเรือนที่แปด  ตำแหน่งเหล่านี้ค่อนข้างน่าสนใจ เพราะเรือนชะตาหลังแรกนั้นแสดงถึงบุคลิคภาพ และเรือนชะตาหลังที่แปด เกี่ยวกับเรื่องของอภิปรัชญา ความเหนือธรรมชาติ และความตาย นี่คือคววามเชื่อมต่อที่มีเหตุผลระหว่างเรือนชะตา AS ของคาร์ล่า และองค์ประกอบทางชีวิตของเคที่

Karla’s (ภายใน) เรือนชะตา AS:
Karla’s (ภายใน) เรือนชะตา AS:

 

3. Käthy’s (ภายใน) เรือนชะตา NO:
ตอนนี้เราจะต้องหาค่า sum (MC+PO )ของคาร์ล่าในเรือนชะตาแรกและ half sum (MC/PO) ในเรือนชะตาหลังที่หก นี่เป็นอีกครั้งที่ค่า sum ในเรือนชะตาแรกนั้นแสดงให้เห็นถึงบุคลิคภาพ และการครองตำแหน่งของเรือนชะตาหลังที่หกนั้น สามารถที่จะยืนยันสมมติฐานของผมได้ว่า องค์ประกอบชีวิตของคาร์ล่านั้นได้เข้าสู่ร่างกายของเคที่เป็นที่เรียบร้อย (จากการงานและสุขภาพ)

3. Käthy’s (ภายใน) เรือนชะตา NO:
3. Käthy’s (ภายใน) เรือนชะตา NO:

4. Käthy’s (ภายใน) เรือนชะตา AS:
ค่า sum ของคาร์ล่าแสดงอยู่ในจุดของเรือนชะตาหลังที่แปด และค่า half sum (mc/po) อยู่ในเรือนชะตาหลังที่สอง นี่คือผลที่ค่อนข้างหน้าสนใจ เพราะว่าเรือนชะตาหลังที่แปดนั้น เป็นอีกครั้งที่มีความเกี่ยวข้องกับอภิปรัชญา ความตาย และสิ่งเหนือธรรมชาติ

นักโหราศาสตร์ชื่อดังชาวเยอรมันอย่าง Dr.Lanscheid เรียกขั้วตรงข้าม ระหว่างเรือนชะตาสองหลัง นั่นคือหลังที่สองและหลังที่แปดว่า สสารแห่งชีวิต โดยสามารถสรุปได้ว่า ตำแหน่งที่แสดงให้เห็นในเรือนชะตา NO- และ AS- ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการดำรงอยู่ของพลังงานวิญญาณที่ผ่านการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของคาร์ล่า เข้าไปอยู่ในร่างกายของเคที่สามในสี่ของของจัดวางตำแหน่งในแต่ละเรือนชะตา ได้แสดงถึงผลลัพธ์ที่สามารถยืนยันข้อสันนิษฐานของผม แต่นี่อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะสรุปให้แน่ใจได้

4. Käthy’s (ภายใน) เรือนชะตา AS:
4. Käthy’s (ภายใน) เรือนชะตา AS:

 

 

 หน้าต่อไป Part#4

 

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *