การเกิดใหม่ของ Karla ในร่างของ Kathy? Part#4

การปรับใช้การหน้าปัตรแบบ 90 องศา
การนำเสนอต่อไปนี่ เราจะใช้ A และ B ในการกล่าวถึงหลักโหราศาสตร์เกี่ยวกับการเกิดของคาร์ล่าและเคที่ หลักดวงชะตาตรงกลางที่เห็นนั้น คือตารางของคาร์ล่าที่ถูกนำโดยเส้นโค้งของดวงอาทิตย์ สำหรับวันเกิดของเคที่ มีค่าเท่ากับ 84°11 ภาพวาด A แสดงให้เห็นถึงการกำเนิดจากแกนดาวเสาร์ และสำหรับภาพวาด B แสดงถึงชะตาของเธอที่ถูกนำพา ผมได้รวบรวมแผนผัง และรูปภาพดวงดาวมากมายสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ตัวอย่างเช่น NE/AD = การเปลี่ยนแปลทางคุณสมบัติ

NO+NE+UR = การเชื่อมต่อกับมิติที่เหนือกว่า หรือ JU+SA-SO = การตายของร่างกาย (ออกจากร่าง) การพิสูจน์อย่างต่อเนื่องและยาวนานในหัวข้อนี้นั้นก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าสนใจอย่างมากมาย แต่มันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากหากว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในการบรรยายของผม ผมจึงได้เลือกการหมุนแกนของดาวเสาร์มาอธิบายทั้งหมดสองแบบ เพราะว่ามันสามารถที่จะให้คำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนต่อคำถามที่เรามี ในหัวข้อนี้ แกนของ SA ของดวงชะตาคาร์ล่านั้นถูกเชื่อมต่อและหลอมรวมกับ sum และ half sum ขององค์ประกอบทางชีวิตของเธอ (M+PO)/(M/PO) โดยที่ AP และ NO ปรากฎขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบ

ภาพ A
ภาพ A

ภาพนี้แสดงให้เห็นถึง การเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ของการเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งรูปแบบทั้งหมดทั้งมวลของคาร์ล่านั้นคือ

NO=SA=AP=(M+PO)/(M/PO)= SU/AD=SU/NE = SU/CU=NE/ZE=CU/ZE.

คาร์ล่านั้น เป็นทั้งผู้ที่ให้ความรู้ต่อลูกๆ และนักเรียนแห่งวิชาชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

ดวงชะตาของเคที่ในแกนนี้ แสดงให้เห็นถึง MA และ HA เป็นปัจจัยที่เต็มรูปแบบ ซึ่งมีความหมายถึง การกระทำในอดีต (ในชีวิตใหม่ที่เราดำเนินกิจกรรมต่างๆจากอดีตชาติ) ยิ่งไปกว่านั้นในรูปแบบแกนนี้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคาร์ล่า และเคที่ (MCd karla, SO Kathy) ซึ่งหมายความว่า จิตวิญญาณของคาร์ล่าในช่วงอายุนี้นั้นถูกเชื่อมต่อกับร่างกายของเคที่
…การหลอมรวมขององค์ประกอบชีวิต ((M/PO)/(M+PO)) จากเคที่ นั้นก็คือ MCd คาร์ล่า ซึ่งหมายความว่า จิตวิญญาณของคาร์ล่าในอายุเท่านี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางชีวิตของเคที่ ในขณะเดียวกัน M/PO Kathy/ POd Kaarla สามารถแปลได้ว่า องค์ประกอบทางชีวิตของเคที่ถูกหลอมรวมด้วยความรู้ของคาร์ล่าในปัจจุบัน เรือนชะตา AS ของเคที่ก่อให้เกิด half sum ในแกนๆนี้ ด้วยค่า MC+PO และ NO+NE+UR ของคาร์ล่าสามารถแปลได้ว่า องค์ประกอบทางชีวิตของคาร์ล่าเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตสิ่งแวดล้อมละเอียดและเบาบาง

ภาพวัดถัดมา ภาพวาด B แสดงให้เห็นถึงเส้นตรงของแกนดาวเสาร์ของคาร์ล่า รวมถึงองค์ประกอบทางชีวิต (MC/PO) จุดๆนี้ถูกเชื่อมต่อกันด้วยเรือนชะตา NODE และ เรือนชะตา AS ของเคที่ ความหมายคือ เคที่ นั้นมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางชีวิต ที่ถูกแยกส่วนของคาร์ล่า ในสภาวะแวดล้อมของเธอ

ภาพ B
ภาพ B

ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความหมายของความคิด ทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปสามารถที่จะดำเนินไปได้ต่อในอีกหลายๆหน้า แต่กระนั้นเองจะทำให้เราเหนื่อยเปล่า รวมถึงจะทำให้กรอเวลาของการบรรยายของผมถูกยืดเยื้อเข้าไปอีก คุณสามารถอ่าน ไตร่ตรอง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี
ศึกษานี้กับรูปวาดทางโหราศาสตร์ ซึ่งคุณสามารถที่จะพบเจอได้ในเอกสารการบรรยายของผมจะเป็นได้แค่ข้อแนะนำสำหรับหัวข้อใหม่นี้ เพื่อที่จะกระตุ้นความอยากรู้สนใจของคุณ

สำหรับการอธิบายครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นตอนจบ ผมอยากจะให้คุณได้เห็นถึงสามเหลื่ยมทางขวาซึ่งถูกจัดวางตำแหน่งตรงที่จุดมุมพอดี นั่นคือตำแหน่งของ Sun, Venus and Pluto.

 

90-su-ve-pl
90-su-ve-pl

 

คุณจะเห็นได้ว่า รูปร่างเรขาคณิตที่ลงรอยกันอย่างพอดีนี้ แสดงให้เห็นผลลัพธ์เพียงที่จะชี้นำให้ผมนั้นเชื่อว่า Karla is reborn in the body of Käthy. (คาร์ล่านั้นกลับมาเกิดใหม่ในร่างกายของเคที่ ) และวันหนึ่งนั้นผมก็หวังว่าจะได้รู้จริงๆสักที

ผมไม่สามารถหวังได้ว่าพวกคุณทุกคนจะเชื่อเหมือนผม แต่ก็หวังกว่า อย่างน้อยที่สุดแล้ว คำอธิบายของผมคงจะสามารถที่จะเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้พวกคุณจัดการกับหัวข้อๆนี้ได้ใกล้ชิดและง่ายยิ่งขึ้น

 

 

จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Is Karla reborn in the body of Kathy? A contribution to the astrology-reincarnation research by Udo Rudolph Published: 13 July 2007 http://i-u-f.org/2014-01-24-21-44-05/18-articles/48-karla-and-kathy

Ui 2020 ผู้แปล

 

 

Author: admin

2 thoughts on “การเกิดใหม่ของ Karla ในร่างของ Kathy? Part#4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *