Posted in โหราศาสตร์ยูเรเนียน

การเกิดใหม่ของ Karla ในร่างของ Kathy? Part#2

คำถามใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ  ” อะไรคือการตาย และอะไรที่เกิดขึ้นบ้างระหว่างการตาย และที่คือคำอธิบายเกี่ยวกับการตาย ” Emanuel Swedenborg ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า เมื่อไหร่ก็ตาม คนคนหนึ่งกำลังจะตาย เขาจะเปลี่ยนคุณสมบัติทั้งหมดจากการอยู่บนโลกทางกายภาพไปอยู่บนโลกวิญญาณ ซึ่งเป็นที่ที่เขาจะมีร่างกายในรูปแบบของจิตวิญญาณ หลังจากที่กายหยาบของเขาได้ตายลง ร่างกาย จิตใจ ที่เป็นสิ่งภายใน จะยังคงอยู่ และใช้ชีวิตที่ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นจะทำให้ชีวิตของเขา ไม่ถูกรบกวนโดยกระบวนการตายอีกต่อไป Emanuel Swedenborg นั้นเป็น นักโหราศาสตร์ที่สถาบันโหราศาสตร์ Hamburg-School of Astrology ซึ่งได้กล่าวถึงร่างวิญญาณไว้ ในรูปแบบของสูตรที่ได้กล่าวไว้ในบทความ ซึ่งคือ MC+PO และ MC/PO โดย Carl Perch เรียกสิ่งนี้ว่า จิต วิญญาณ…

Continue Reading