เผยความลับ คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ | Algorithm By. Ui2020

คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ นวัตกรรมแห่งยุค ที่โลกยังไม่รู้ กับ Ui2020

♊  การคำนวณ สูตรพระเคราะห์สนธิ ด้วย 85,000 Algorithm ของ Ui2020 คือเทคโนโลยีด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางโหราศาสตร์ จากสูตรสมการ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทฤษฎีสัมพันธ์  การพยากรณ์ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน  จะกล่าวถึงจุดเจ้าชะตาอันได้แก่ เมอริเดียน ลัคนา อาทิตย์ จันทร์ ราหู เป็นหลักขั้นพื้นฐาน ถูกใช้ร่วมกับราศีและระบบเรือนชะตา และส่วนสำคัญของการบ่งบอกเรื่องราวในมุมลึก ละเอียดแบบเฉพาะเจาะจง ก็คือ คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ  ในบทความนี้จะใช้จาน 360องศา 2 วง ดวงทดสอบ Radix  Chart : Fri 13/09/1968 , Lat:8°24’ Lon:99°58’ 12:04PM  TZ+7  Transit : Winter Solstice 2020 : Mon 21/12/2020 05:02PM ,Lat:13°45’ Lon:100°34’ TZ+7  โดยตั้งค่าระยะวังกะที่ 50 ลิปดา แต่ส่วนมากนิยมที่ 1 องศา ส่วนตัวผมจะใช้ 50 หรือ 30 ลิปดา สำหรับในบางกรณี  มุมที่ใช้เป็น hard aspect 0,45,90,180 องศา แต่ไม่ได้กำหนดไว้สำหรับมุมเล็ก เช่น 22.30

เปิดโลก 360 องศา กับ Ui2020 มนูที่ใช้ Planetary Natal chart   รองรับการทำงานกับ  PC ,Mac ,IOs และ Android  ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง

♊  การค้นหาสมการ โดยปกติเราจะนึกถึงเรื่องราวที่ต้องการรู้ (การตั้งกระทู้ถาม) แล้วก็จัดหาดาวใดๆ ในความหมายตามเรื่องนั้นๆ  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ในทุกๆ เรื่อง แต่ใน Ui2020 เราทำทุกๆ เรื่อง ทุกมุมมองให้ปรากฏ เพื่อการมองเห็นแบบ 360 องศา  ด้วยการนำตำแหน่งดาวทั้งหมด 22 จุด เข้าสูตร a+b-c  (22*22*22 = 10,684 ครั้ง) แล้ววัดมุม กับจุดเจ้าชะตาทุกตัว  และด้วยเพียงคลิกเดียว ระบบก็จะแสดงสมการทั้งหมด …ตามข้อมูล วดป ในดวงตัวอย่าง  พบว่ามีสมการทั้งหมด 783  รายการ ทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไข ทำมุมกับจุดเจ้าชะตา 8th Harmonic วังกะที่กำหนด  และยังพบว่าโดยทั่วไปจะพบสมการ ถึงจุดเจ้าชะตาประมาณ 700-900 รายการ เป็นความจริงที่ว่า ปัจจุบันไม่มีตำราเล่มใดในโลก ที่กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้มาก่อน ซึ่งในอดีตเราหาได้เพียง 20-30 สมการ ก็ถือว่ามากแล้ว Ui2020 แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับคนๆนั้น ยังไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำ

Ui2021
003
004
002
Ui2021 003 004 002

ปัญหาส่วนใหญ่ของนักพยากรณ์ ที่ใช้ทฤษฎีคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ไม่ใช่เรื่องของการตีความหมาย หรือถอดคำแปล แต่คือการที่ไม่สามารถเข้าถึง เห็นภาพเรื่องราวของทั้งหมด   

♊  หลักจากการตั้งค่าต่างๆ ที่ต้องการแล้ว เพียง 1 คลิก กับเวลา 4-6 วินาที  มาดูกันว่าได้อะไรจากการคำนวณ ด้วยมนู Planetary Natal chart ของ Ui2020
T  หมายถึง Tab Transit ( ดวงจร)
หมายถึง Tab Radix ( ดวงกำเนิด)
A หมายถึง Tab ABC Reciprocal  สมการ a+b-c ในรูปความสัมพันธ์สลับระหว่างวง  Radix กับ Transit


‼️ Tab Radix (ดวงกำเนิด) เริ่มต้นจากการนำตำแหน่งดาว ของดวงกำเนิด 22 จุด เข้าสูตร a+b-c ทำการวัดมุม 8th Harmonic กับจุดเจ้าชะตากำเนิด(radix) ใช้ระยะวังกะที่กำหนดไว้ 50 ลิปดา สมการต่างๆ ที่ถูกแสดงใน tab นี้  แสดงว่าผ่านเกณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้ว และพบว่ามีจำนวน 783 สมการ
เครื่องหมายพิเศษใน
Tab Radix 
– เครื่องหมาย T (SUr+NEr-VEr  Scor 1°11’10 TSu
r 45 0°17’ ) แสดงว่าสมการนี้ปรากฏอยู่ใน tab Transit ด้วยเช่นกัน
– เครื่องหมาย A(SUr+NEr-VEr  Scor 1°11’10 ASur 45 0°17’ )  แสดงว่าสมการนี้ปรากฏอยู่ใน tab ABC Reciprocal ด้วยเช่นกัน
– เครื่องหมาย
TA (SUr+NEr-VEr  Scor 1°11’10 TASur 45 0°17’ )  แสดงว่าสมการนี้ปรากฏอยู่ใน tab ABC Reciprocal และ Transit ด้วยเช่นกัน


‼️ Tab Transit  (ดวงจร ) นำตำแหน่งดาว จากดวงจร 22 จุด เข้าสูตร a+b-c  ทำการวัดมุม 8th Harmonic กับจุดเจ้าชะตากำเนิด(radix) ใช้ระยะวังกะที่กำหนดไว้ 50 ลิปดา สมการต่างๆ ที่ถูกแสดงใน tab นี้  แสดงว่า ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้ว และพบว่ามีจำนวน 853 รายการ
เครื่องหมายพิเศษใน
Tab Transit  
– เครื่องหมาย R
(SUt+NEt-VEt  Scor 1°11’10 RSur 45 0°17’ ) แสดงว่าสมการนี้ปรากฏอยู่ใน tab Radix  ด้วยเช่นกัน
– เครื่องหมาย A (SUt+NEt-VEt   Scor 1°11’10 ASur 45 0°17’ ) แสดงว่าสมการนี้ปรากฏอยู่ใน tab ABC Reciprocal  ด้วยเช่นกัน
– เครื่องหมาย RA (SUt+NEt-VEt  Scor 1°11’10 RASur 45 0°17’ )แสดงว่าสมการนี้ปรากฏอยู่ใน tab ABC Reciprocal และ Radix ด้วยเช่นกัน


‼️ Tab ABC Reciprocal รูปสมการพิเศษเรียกว่า ความสัมพันธ์สลับในสูตร a+b-c  กล่าวคือดาว 3 ตัว a+b-c เกิดความสัมพันธ์สลับระหว่างวง Radix กับ Transit และพบว่ามีทั้งหมดจำนวน 34 สมการ
 ตัวอย่าง  a+b-c ในกำเนิด = จุดเจ้าชะตาในดวงจร และสมการรูปเดียวกัน a+b-c ในดวงจร= จุดเจ้าชะตาเดียวกันในกำเนิด เช่น  [SUr+NEr-MAr]=NOt 135 0°12’  = [SUt+NEt-MAt]=NOr 180 0°12 


‼️ Tab AB Reciprocal  รูปสมการพิเศษเรียกว่าความสัมพันธ์สลับในสูตร a/b  กล่าวคือดาว 2 ตัว a/b เกิดความสัมพันธ์สลับระหว่างวง Radix กับ Transit และพบว่ามีทั้งหมดจำนวน 3 สมการ
 ตัวอย่าง  a/b ในกำเนิด = จุดเจ้าชะตาในดวงจร และสมการรูปเดียวกัน a/b ในดวงจร = จุดเจ้าชะตาเดียวกันในกำเนิด เช่น  [URr+HAr]=MCt 315 0°42’   = [URt+HAt]=MCr 225 0°42’


Planetary natal chart
คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ
Planetary natal chart
Planetary natal chart
Planetary natal chart
Planetary natal chart
Planetary natal chart คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ Planetary natal chart Planetary natal chart Planetary natal chart Planetary natal chart

 ดาวที่ไม่ทำมุมกับจุดเจ้าชะตาของเรา..ก็ไม่ใช่เรื่องของเรา สมการสูตรพระเคราะห์สนธิ ในเครื่องหมาย TA , RA เรียกได้ว่ามีน้ำหนักมาก นำมาอ่านรวมให้เป็นเรื่องเดียวกัน รับประกัน ปังแบบปังปุริเย่ เย้ 

 

สมการใน tab Radix 783 สมการ
SUr+URr-VUr 255.487 Sagi 15°29’12 ASr 0 0°24’
SUr+NEr-VEr 211.186 Scor 1°11’10 TASr 45 0°17’
SUr+NEr-MAr 260.024 Sagi 20°1’25 TASUr 270 0°26’
SUr+PLr-MOr 280.496 Capr 10°29’46 TNOr 90 0°4’
SUr+PLr-NOr 332.624 Pisc 2°37’27 MOr 90 0°4’
SUr+CUr-URr 190.419 Libr 10°25’8 TNOr 180 0°0’
SUr+CUr-PLr 196.857 Libr 16°51’24 MOr 225 0°41’
SUr+CUr-KRr 302.54 Aqua 2°32’23 MCr 225 0°20’
SUr+CUr-POr 170.984 Virg 20°59’1 SUr 0 0°31’
SUr+ZEr-SAr 305.545 Aqua 5°32’42 SUr 225 0°4’
SUr+ZEr-VUr 235.955 Scor 25°57’18 TNOr 135 0°31’
สมการใน tab Transit 857 สมการ
JUt+APt-ASt 76.141 Gemi 16°8’26 ASr 180 0°14’
JUt+APt-NEt 166.384 Virg 16°23’0 ASr 90 0°29’, MCr 0 0°49’
JUt+APt-CUt 242.43 Sagi 2°25’47 MOr 180 0°7’
JUt+APt-HAt 54.746 Taur 24°44’47 RNOr 315 0°40’
JUt+APt-VUt 32.582 Taur 2°34’56 MCr 135 0°22’
ZEt+JUt-APt 288.298 Capr 18°17’51 RMOr 135 0°44’
KRt+APt-JUt 16.769 Arie 16°46’9 RMOr 45 0°47’
APt+JUt-NOt 75.272 Gemi 15°16’20 ASr 180 0°37’
APt+JUt-ASt 76.141 Gemi 16°8’26 ASr 180 0°14’
APt+JUt-NEt 166.384 Virg 16°23’0 ASr 90 0°29’, MCr 0 0°49
สมการใน tab ABC Reciprocal 34 สมการ
235.225 Scor 25°13’28 RT[SUr+NEr-MAr]=NOt 135 0°12’,[SUt+NEt-MAt]=NOr 180 0°12’
122.775 Leo 2°46’28 T[SUr+HAr-VEr]=MCt 45 0°34’,[SUt+HAt-VEt]=MCr 315 0°34’
332.978 Pisc 2°58’41 T[SUr+HAr-URr]=MOt 90 0°25’,[SUt+HAt-URt]=MOr 315 0°25’
32.822 Taur 2°49’19 T[SUr+KRr-MCr]=MCt 135 0°37’,[SUt+KRt-MCt]=MCr 270 0°37’
55.719 Taur 25°43’9 RT[SUr+ARr-APr]=NOt 315 0°17’,[SUt+ARt-APt]=NOr 90 0°17’
16.794 Arie 16°47’37 T[MOr+PLr-MEr]=MOt 45 0°45’,[MOt+PLt-MEt]=MOr 315 0°45’
165.98 Virg 15°58’48 T[MOr+CUr-HAr]=ASt 90 0°5’,[MOt+CUt-HAt]=ASr 225 0°5’
242.281 Sagi 2°16’53 T[MOr+KRr-APr]=MOt 180 0°16’,[MOt+KRt-APt]=MOr 45 0°16’
31.521 Taur 1°31’16 T[NOr+JUr-NEr]=ASt 225 0°37’,[NOt+JUt-NEt]=ASr 135 0°37’
สมการใน tab AB Reciprocal 3 สมการ
211.489 Scor 1°29’20 [URr+HAr]=MCt 315 0°42’,[URt+HAt]=MCr 225 0°42’
242.898 Sagi 2°53’52 [APr+MCr]=MOt 180 0°20’,[APt+MCt]=MOr 0 0°20’
101.084 Canc 11°5’3 [ARr+ZEr]=NOt 270 0°39’,[ARt+ZEt]=NOr 180 0°39’
คัดกรองเฉพาะดาว Ju, Ap เครื่องหมาย AND พบ 14 สมการ
JUr+APr-HAr 300.179 Aqua 0°10’43 TASr 315 0°42’
JUr+APr-KRr 281.206 Capr 11°12’21 NOr 90 0°46’
JUr+VUr-APr 80.478 Gemi 20°28’41 SUr 90 0°0’
JUr+ARr-APr 346.477 Pisc 16°28’35 ASr 270 0°34’, MCr 180 0°43’
CUr+APr-JUr 212.505 Scor 2°30’18 MCr 315 0°18’
KRr+APr-JUr 80.428 Gemi 20°25’41 TSUr 90 0°2’
APr+VUr-JUr 107.525 Canc 17°31’30 TMOr 315 0°1’
APr+POr-JUr 211.984 Scor 1°59’3 MCr 315 0°12’

 

เครื่องมือที่ใช้  Ui2020  https://uranian-astrology.com  มนูที่ใช้ Planetary Natal chart ว็บไซต์ออกแบบเป็น responsive design รองรับการทำงานได้กับทุกอุปกรณ์ PC ,Mac ,IOs และ Android  ผู้สนใจพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนทัศนคติ  ข้อเสนอแนะต่างๆ พบกันที่ https://fb.com/Ui2020.Astro

Author: admin

1 thought on “เผยความลับ คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ | Algorithm By. Ui2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *