Stock Market Astrology Predictions 2021

Stock Market Prediction By Hanonn.com

Stock Market Astrology Predictions  ( The Stock Exchange of Thailand ) By. Hanonn

  ถ้าคุณเชื่อว่า ตำแหน่งดาวบนท้องฟ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์  Hanonn.com คือนวัตกรรมทางวิทยาการ วิชาโหราศาสตร์ประยุกต์  จากสูตรสมการการคำนวณที่มีความซับซ้อนมาก ซึ่งไม่สามารถคำนวณได้ด้วยมือ Stock Market Prediction machine นำพาหลักการของ โหราศาสตร์สุริยคติ และ โหราศาสตร์จันทรคติ ควบคู่กัน หาแนวทางที่สอดคล้องในทุกแง่มุมให้มากที่สุด  อธิบายคือ หุ้นมีหลายประเภทไม่ต่างอะไรกับการที่เราจะเลือกคบกับใครสักคน?  แต่เราจะเลือกคนที่มีแต่ปัญหา เอาแต่ความเดือดร้อนมาให้ หรือสร้างแต่ผลกำไร นำพาความก้าวหน้าความสำเร็จ ทั้งหมดอ้างอิงการคำนวณดวงกำเนิด คือวันจดทะเบียนนิติบุคคล และวันเริ่มเทรดในตลาด เทียบกับดวงชะตาของนักลงทุน

ตัดเนื้อร้าย เพื่อให้เสียน้อยที่สุด คัดเนื้อดี ทำกำไรแบบมีใบรับประกัน |Cut the power but the wind 

ด่านที่ #1 Horoscope sign compatibility calculator  คัดเกรดดวงสมพงษ์ ที่ให้คุณ ตามขั้นตอนของ 6 สูตร์ 6 ศาสตร์  ( เลือกคู่ต่อสู้เด็ก ผู้หญิงมีครรภ์ คนแก่ชรา ) สูตรต้นตำหรับโบราณ ซึ่งยังคงถูกใช้อยู่ในปัจจุบัน  เรียนว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความซับซ้อน

– ความเกี่ยวข้อง ระหว่างจุดเจ้าชะตาในวงจักรราศี  บ่งบอกในระดับพื้นดวงถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จากหลักการของ Astrology in the Workplace โดย Penny Thornton ซึ่งเป็นนักโหราศาสตร์ระดับโลก และเคยเป็นโหรส่วนตัวของเจ้าหญิงไดอาน่า #เจ้าหญิงแห่งเวลส์
– อิทธิพลธาตุทั้ง 4 “ไฟ ดิน ลม น้ำ ” ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานสำคัญ  มันหมายถึงความสามารถในการแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วม รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าชะตา program จะแสดงให้เห็นระดับของการแสดงออก ของพลังงาน Cardinal , Fixed  และ Mutable
– ตรวจจับอักษร กาลกิณี ,มนตรี, เดช ,ศรี  รวมชุดมงคลของตัวอักษรที่ให้คุณ แก่เจ้าชะตา
– กลุ่มดาวให้โทษ  Saturn, Hades ,Neptune  โดยคำนวณสูตรพระเคราะห์สนธิกับ  85,000 algorithmic / 8th harmonic
.
ด่านที่ #2 Fibonacci sequence ที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน  โมดูลการทดสอบ Backtracking prediction horoscope สามารถพยากรณ์ย้อนหลัง 2 ปี ล่วงหน้า  3 เดือน โดยเปรียบเทียบการเคลี่อนไหวของราคาแบบตัวเลขและรูปกราฟ  เทียบกับตำแหน่งของ ชุดสมการดาวเคราะห์ ( สมการใน reciprocal rule , Harmonic pattern 85,000 algorithmic )  พยากรณ์ทุก 3-4 วัน อ้างอิงอธิพลการโครจรของดวงจันทร์  8 Phases  คือ New Moon ,First Quarter ,Full Moon ,Last Quarter,  Crescent ,Gibbous ,Disseminating , Balsamic และยังมี control panel สำหรับแสดงการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นให้อีกชั้น  คือการใช้กลุ่มดาวที่อยู่ในช่วงอายุจร Angular House  และ  Finance Status แสดงโอกาสการสูญเสียหรือทำกำไร  ในด่านที่ #2 นี้ ใช้ประกอบในการวัดความน่าเชื่อถือของกราฟพยากรณ์ อีกชั้นหนึ่ง
.
stock market prediction
stock market prediction
stock market prediction
stock market prediction
stock market prediction stock market prediction stock market prediction stock market prediction

ด่านที่ #3 Auspicious time calculator รู้ฤกษ์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ความเจริญรุ่งเรือง มั่งมีศรีสุข ล้วนแต่มาจากพื้นฐานของการเริ่มต้นดี  ความได้เปรียบเสียเปรียบแบบเฉพาะบุคคล เพราะจังหวะฟ้าของแต่ล่ะคนไม่เหมือนกัน  แบบรายเดือน/สัปดาห์ และรายวัน  ด้วย control panel  Angular House ,Finance Status ละ Daily transit horoscope แผงการคำนวณชุด นี้ใช้ วิเคราะห์ ดวงของเจ้าชะตาเอง ถึงโอกาสความเป็นไปได้ทางการเงิน ทั้งในทางบวกและลบ

รู้ฤกษ์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ความเจริญรุ่งเรือง มั่งมีศรีสุข ล้วนแต่มาจากพื้นฐานของการเริ่มต้นดี

– 28 ฤกษ์ จันทร์ ทั้งในโครงสร้างของ โหราศาสตร์สุริยคติ และ โหราศาสตร์จันทรคติ ถูกนำมาใช้ควบคู่กันเพื่อให้ผลอย่างเต็มที่  เพิ่มเติมด้วย Planet hours  เวลาดี-ชั่วโมงดีใช้เป็นเวลาฤกษ์มงคล โมดูลการคำนวณนี้ใช้เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ณ ตำแหน่ง latitude longitude ของสถานที่ที่เราอยู่จริง และยังคำนวณ Local time ( เวลาจริง  ตาม location ที่เราอยู่จริง ) จึงทำให้ได้เวลาที่ค่อนข้างแม่นยำ ในระดับดวงชะตาและดาวบนท้องฟ้าที่สอดคล้องกัน โครงสร้างการหาฤกษ์งามยามดีแบบนี้ บอกได้เลยว่ามีเฉพาะโหรระดับอาชีพเท่านั้น ทั้งหมดเรารวมไว้แล้วที่นี้

 

คำถามยอดฮิต ที่ทุกคนจะต้องถาม ระบบนี้จะทำให้ร่ำรวยได้อย่างจริงจังหรือไม่ ?   ถึงแม้ว่า เราจะสามารถตัดเนื้อร้ายเพื่อให้เสียน้อยที่สุด คัดเนื้อดีเพื่อทำกำไร อย่างมีใบรับประกัน และยังมีคู่ต่อสู้ที่เป็นเด็ก ผู้หญิงมีครรภ์ และคนแก่ชรา หมายความว่าสู้ทุกครั้งโอกาสเราแพ้จะน้อยมาก   แต่ท้ายสุดของทั้งหมดทั้งมวล ก็ยังมีกลไก สำคัญอีกอย่าง คือ กรอบวาสนาตามดวงเกิดเป็นโครงสร้างสำคัญอีกชั้นหนึ่ง และให้เข้าใจว่าดาวแห่งโชคไม่ได้ส่องแสงมาที่เราตลอดไป เพราะดาวทุกดวงนอกจากจะหมุนไปรอบๆ แล้ว ในเวลาเดียวกัน ก็ยังเดินไปข้างหน้าอีกด้วย  แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่แน่นอนนั้นเอง

แล้วจะมีหนทางวิธีการใดๆ ที่จะทำให้เรา เหนือดวงชะตาได้บ้าง   จริงๆ คำว่าเหนือดวงก็เป็นคำกล่าวที่จะไม่ถูกต้องนัก แต่ก็มีวิธีอยู่ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า พลังงานที่มีผลต่อ การดำเนินชีวิตของเรามีหลายรูปแบบ เช่น
– พลังจากวันเวลาที่เราเกิด หรือ ที่เรียกว่า ดวงกำเนิด
– พลังที่เกิดจากการที่เราใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ, การกระทำต่างๆ ,การกิน, การพูด ,ความคิดบวกหรือลบ , ความรู้สึกจิตอารมณ์ ต่างๆ เป็นต้น
– ฤกษ์ยามต่าง ๆ ในการทำสิ่งใดๆ ( ไม่ใช่ฤกษ์ สดวกตามใจฉัน เพราะตราบใดที่เรายัง ใช้เท้าเดินบนแผ่นดิน เราก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้กฏของโลกเช่นกัน)
– หรือพลังงานจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย หรือ ที่ทำงาน ที่เราเรียกว่าฮวงจุ้ย นั้นเอง

…….รอบตัวเรามีสิ่งต่างๆ เช่น คน พืช สัตว์ สิ่งของ … ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตเราทั้งสิ้น  ทุกอย่างล้วนสามารถให้เหตุและผลต่อกันเสนอ  ฉนั้นจะว่าเหนือดวงก็ไม่ใช่ เพราะยังอยู่ในกรอบของวาสนาอยู่  แต่เรียกว่าไปให้สูงสุด ทำให้ได้มากสุด…โดยใช้อาวุธที่มีอย่างเต็มอัตราศึก และนี้คือคำตอบ

เว็บไซต์ hanonn.com  สนใจสามารถพูดคุย  นําเสนอ แลกเปลี่ยนทัศนคติได้ที่  https://web.facebook.com/Ui2021.Astro

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *