คําภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ |matrix calculation

โหราศาสตร์ยูเรเนียน

#Ui , เปิดคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ด้วยวิทยาการการคำนวณตรรกศาสตร์ เชิงคณิตศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ

    ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สำหรับโหราศาสตร์ยูเรเนียน ด้วยวิทยาการคำนวณ แบบตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ กับคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ (Rules for Planetary Pictures) ภายใต้หลักการ Classic And Original และ Astrology based on philosophy.  ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ต่อการพัฒนาโปรแกรมในชื่อว่า Ui   ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ จากแนวคิดทางปรัชญาโหราศาสตร์ ระหว่างสมการกับสมการ สมการดาวกับแกนดาว กับจุดอธิพลทั้งหมดในมุม Harmonic 8 , และการนำสมการที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตา มาเข้าสู่ขั้นตอนของการชั่งน้ำหนัก หาเหตุผลและความเป็นไปได้  การแสดงโครงสร้างของดวงกำเนิด ,ดาวจรที่มีอธิพลต่อจุดเจ้าชะตาใดๆ ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ..

Rules For Planetary-Pictures The Astrology Of Tomorrow  

Uranian Astrology is an Astrology based on philosophy.  กำเนิด Uiออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตามปรัชญาฟ้า เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมด ..แน่นอนเราไม่สามารถทำได้ด้วยการคำนวณมือ หรือโปรแกรมใดๆในปัจจุบัน  Ui นอกจากจะมีการคำนวณแบบอัตโนมัติ แบบต่อกันไปเรื่อยๆ เหมือนโดมิโน่ ในทุกรูปแบบของสมการดาวเคราะห์กับทุกวงคำนวณ R , V , T และยังสามารถหาความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยใช้หลักปรัชญาโหราศาสตร์ เป็นหลักวิเคราะห์พื้นฐาน  R คือ ดวงกำเนิด V,T จะเป็นอะไรก็ได้เช่น  Solar return, Secondary progressions, Winter solstice , Vernal equinox,  Summer solstice , Autumnal equinox , Synodis return , New moon ,First quarter , Full moon, Last quarter , Crescent moon , Gibbous moon , Disseminating moon, Balsamic moon

ดาวใดๆ ที่ไม่ถึงจุดเจ้าชะตา ก็ไม่ใช่เรื่องของเรา, Ui ค้นหาส่วนที่เป็นเรื่องของเรา จากดาว 223 *8= 85,154 และ *3 วง= 255,552 ความเป็นไปได้

 คัมภีร์พระเคราะห์สนธิ (Rules for Planetary Pictures)   รูปแบบของสมการดาวเคราะห์ ซึ่งเป็นกลไกหลัก ที่ใช้ในการคำนวณของ Ui รองรับการคำนวณแบบเฉพาะจุด หรือสแกนหาจุดของสูตรสมการ ที่จะสามารถสำเร็จได้ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตั้งไว้ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานจากสมการดวงกำเนิด  เข้าสูตรคัมภีร์พระเคราะห์สนธิ โดยนำทั้งหมด 255,552 ความเป็นไปได้ มาเป็นตัวเชื่อมโยงตามรูปแบบต่างๆ เช่น
– A/B=C/D
– A+B-C =D =(Ab|Ac|Bc)
– A+B-C  และ A+B//C =D
– RVT Relation / [Midpoint]r == [Midpoint]v == [Midpoint]t  สมการเชื่อมกันใน Harmonic 8
– RVT Crossing Circles / Jur-Apv- Sut  สมการข้ามวง
– SameAsPicture  / R = V , R = T , R = V = T  สมการรูปเดียวกัน
– RVT และ Radix Reciprocal (A/B testing) / สมการความสัมพันธ์สลับ ในดวงกำเนิดเองและต่างวง ในหลายรูปแบบของ Reciprocal  เช่น
….-MOr = ADt | MOt = ADr
….-[JU+ME]r = SUt  , [JU+ME]t = SUr
….-[NO+AD-SU]r, MCr  = [NO/AD]t  ==  [NO+AD-SU]t = [NO/AD]r
….-[SU+MA]r, MCr  == [SU+MA]v  == [SU+MA]t
….-[SU+NO-NE]r, NOr == [SU+NO-NE]v  == [SU+NO-NE]t

as above so below /เบื้องบนเป็นอย่างไร เบื้องล่างเป็นอย่างนั้น นำสมการขึ้นชั่งน้ำหนักในรูปของ SameAsPicture  ,Relation , Reciprocal ,Crossing Circles

     ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ใน Ui (Relational Database)    จัดการฐานข้อมูลจำนวนมาก อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ทำให้สามารถกำหนด filter option ได้หลายรูปแบบ เลือกให้แสดงเฉพาะดาวที่ต้องการได้ด้วยคำสั่ง เช่น ” And  /Or /With /Without ” ได้อย่างไม่จำกัด   การทำงานหลักๆ ของ Ui คือความสามารถ ในการแสดงสมการดาวเคราะห์ทั้งหมด  ซึ่งจะทำให้เราเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในทุกเหตุการณ์ ทุกความเป็นไปได้ อย่างครบถ้วน ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ จนถึงเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิต จิ๊กซอว์ ทุกชิ้นจะถูกนำมาแสดงให้เห็น และรวมถึง การสรุปสมการทั้งหมดที่มีผลต่อเจ้าชะตา และติดตามว่าจะให้ผล วัน เดือน ปี เมื่อไร อย่างไร

#การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญ ของข้าพเจ้าในเส้นทางของวิชาโหราศาสตร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถให้คุณแก่ครูอาจารย์ และเพื่อนๆ ในวงการยูเรเนียนทุกๆท่าน ได้ไม่มากก็น้อย

ผู้สนใจทำการทดสอบ ติดต่อได้ที่  FB  > https://facebook.com/Astro.Ui2020
หมายเหตุ  เหมาะกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐาน ทางด้านโหราศาสตร์ยูเรเนียนแล้ว

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *