คําภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ |Web-based Astrological

โหราศาสตร์ยูเรเนียน

เปิดคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ด้วยวิทยาการ การคำนวณทางคณิตศาสตร์  และตรรกศาสตร์ อย่างเต็มรูปแบบ

    ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สำหรับโหราศาสตร์ยูเรเนียน ด้วยวิทยาการคำนวณ แบบตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ กับคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ (Rules for Planetary Pictures) ภายใต้หลักการ Classic And Original และ Astrology based on philosophy.  ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ต่อการพัฒนาโปรแกรมในชื่อว่า Ui   ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ จากแนวคิดทางปรัชญาโหราศาสตร์ ระหว่างสมการกับสมการ สมการดาวกับแกนดาว กับจุดอธิพลทั้งหมดในมุม Harmonic 8 , และการนำสมการที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตา มาเข้าสู่ขั้นตอนของการชั่งน้ำหนัก หาเหตุผลและความเป็นไปได้  การแสดงโครงสร้างของดวงกำเนิด ,ดาวจรที่มีอธิพลต่อจุดเจ้าชะตาใดๆ ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ..

Planetary natal chart

Uranian Astrology is an Astrology based on philosophy.  กำเนิด Ui , ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตามปรัชญาฟ้า เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมด ..แน่นอนเราไม่สามารถทำได้ด้วยการคำนวณมือ หรือโปรแกรมใดๆในปัจจุบัน  Ui นอกจากจะมีการคำนวณแบบอัตโนมัติ แบบต่อกันไปเรื่อยๆ เหมือนโดมิโน่ ในทุกรูปแบบของสมการดาวเคราะห์กับทุกวงคำนวณ R , V , T และยังสามารถหาความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยใช้หลักปรัชญาโหราศาสตร์ เป็นหลักวิเคราะห์พื้นฐาน  R คือ ดวงกำเนิด V,T จะเป็นอะไรก็ได้เช่น  Solar return, Secondary progressions, Winter solstice , Vernal equinox,  Summer solstice , Autumnal equinox , Synodis return , New moon ,First quarter , Full moon, Last quarter , Crescent moon , Gibbous moon , Disseminating moon, Balsamic moon

ดาวใดๆ ที่ไม่ถึงจุดเจ้าชะตา ก็ไม่ใช่เรื่องของเรา, Ui ค้นหาส่วนที่เป็นเรื่องของเรา จากดาว 223 *8= 85,154 ความเป็นไปได้

 คัมภีร์พระเคราะห์สนธิ (Rules for Planetary Pictures)   รูปแบบของสมการดาวเคราะห์ ซึ่งเป็นกลไกหลัก ที่ใช้ในการคำนวณของ Ui รองรับการคำนวณแบบเฉพาะจุด หรือสแกนหาจุดของสูตรสมการ ที่จะสามารถสำเร็จได้ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตั้งไว้ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานจากสมการดวงกำเนิด  เข้าสูตรคัมภีร์พระเคราะห์สนธิ โดยนำทั้งหมด 255,552 ความเป็นไปได้ มาเป็นตัวเชื่อมโยงตามรูปแบบต่างๆ เช่น
– A/B=C/D
– A+B-C =D =(Ab|Ac|Bc)
– A+B-C  และ A+B//C =D
– RVT Relation / [Midpoint]r == [Midpoint]v == [Midpoint]t  สมการเชื่อมกันใน Harmonic 8
– RVT Crossing Circles / Jur-Apv- Sut  สมการข้ามวง
– SameAsPicture  / R = V , R = T , R = V = T  สมการรูปเดียวกัน
– RVT และ Radix Reciprocal (A/B testing) / สมการความสัมพันธ์สลับ ในดวงกำเนิดเองและต่างวง ในหลายรูปแบบของ Reciprocal  เช่น
….-MOr = ADt | MOt = ADr
….-[JU+ME]r = SUt  , [JU+ME]t = SUr
….-[NO+AD-SU]r, MCr  = [NO/AD]t  ==  [NO+AD-SU]t = [NO/AD]r
….-[SU+MA]r, MCr  == [SU+MA]v  == [SU+MA]t
….-[SU+NO-NE]r, NOr == [SU+NO-NE]v  == [SU+NO-NE]t

as above so below /เบื้องบนเป็นอย่างไร เบื้องล่างเป็นอย่างนั้น นำสมการขึ้นชั่งน้ำหนัก ในรูปของ SameAsPicture  ,Relation , Reciprocal 

Ui2021
003
004
002
Ui2021 003 004 002

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ใน Ui (Relational Database)    จัดการฐานข้อมูลจำนวนมาก อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ทำให้สามารถกำหนด filter option ได้หลายรูปแบบ เลือกให้แสดงเฉพาะดาวที่ต้องการได้ด้วยคำสั่ง เช่น ” And  /Or /With /Without ” ได้อย่างไม่จำกัด   การทำงานหลักๆ ของ Ui คือความสามารถ ในการแสดงสมการดาวเคราะห์ทั้งหมด  ซึ่งจะทำให้เราเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในทุกเหตุการณ์ ทุกความเป็นไปได้ อย่างครบถ้วน ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ จนถึงเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิต จิ๊กซอว์ ทุกชิ้นจะถูกนำมาแสดงให้เห็น และรวมถึง การสรุปสมการทั้งหมดที่มีผลต่อเจ้าชะตา และติดตามว่าจะให้ผล วัน เดือน ปี เมื่อไร อย่างไร

#การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญ ของข้าพเจ้าในเส้นทางของวิชาโหราศาสตร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถให้คุณแก่ครูอาจารย์ และเพื่อนๆ ในวงการยูเรเนียนทุกๆท่าน ได้ไม่มากก็น้อย

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *